clean_logo.svg

ארגון חיילים ופרטיזנים – נכי המלחמה בנאצים

 הארגון הוקם בארץ בשנת 1948 תחת השם אגודת נכי מלחמה, על ידי קבוצת נכי המלחמה בנאצים (מלחמת העולם השניה) אשר התחילו להתארגן במחנות של שארית הפליטה בגרמניה, אוסטריה, ואיטליה. ראש היוזמים ומקימי האגודה היו אברהם פרצ'וק ויצחק זנדמן של הקבוצה הגרמנית ואברהם אינגבר של הקבוצה האיטלקית בשנת 1949 נרשמה האגודה לפי החוק העותומני אצל המושל הצבאי ומאז היא קיימת המטרה העיקרית של האגודה היתה להעלות ארצה פצועי מלחמת העולם השניה שנפצעו בקרבות בלחמם בשורות צבאות בנות הברית נגד גרמניה הנאצית ועוזריהם ולעזור בהשתקעותם בארץ.

המטרה הראשית השניה נקבעה הנצחת הלחימה והגבורה היהודית במלחמה נגד הנאצים

home pic1home pic2home pic3

round_logo.svg

ארגון חיילים ופרטיזנים – נכי המלחמה בנאצים הוקם בארץ בשנת 1948. תחת השם אגודת נכי מלחמה, על ידי קבוצת נכי המלחמה בנאצים (מלחמת העולם השניה) אשר התחילו להתארגן במחנות של שארית הפליטה בגרמניה, אוסטריה, ואיטליה. ראש היוזמים ומקימי האגודה היו אברהם פרצ'וק ויצחק זנדמן של הקבוצה הגרמנית ואברהם אינגבר של הקבוצה האיטלקית...

תקנות

תשס"ח - 2008 ארגון החיילים והפרטיזנים - נכי המלחמה בנאצים (ע"ר) * אושר בועידה הארצית ה-12 ביום 5 במאי 1975

שירותים וזכויות

הכרת הזכאות # נכה מלחמה בנאצים - להלן "נכה" הוא:אדם אשר לקה בפגיעה, חבלה או מחלה, תוך ועקב שירותו...

סוגי פעילות

הפעילות המרכזית של הארגון, אם זה בשטח הסברה והנצחה או בשטח שיקום, מתנהלת בעזרת מפעלים...

מוזיאון גבורה יהודית והשואה

בקרוב...

תנועות נוער ומתנדבים

ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים (ע"ר)

הוועד המרכזי:

טל: 03-5614411, 03-5614412

פקס: 03-5613187

אימייל: disabledveterans1@gmail.com

רח' הארבעה 8, תל-אביב 64739, ת.ד. 20288

בבקשה הזן את שמך המלא!
יש להזין מספרים בלבד!
נא להזין כתובת מייל תקנית
Invalid Input