clean_logo.svg

ארגון חיילים ופרטיזנים – נכי המלחמה בנאצים הוקם בארץ בשנת 1948. תחת השם אגודת נכי מלחמה, על ידי קבוצת נכי המלחמה בנאצים (מלחמת העולם השניה) אשר התחילו להתארגן במחנות של שארית הפליטה בגרמניה, אוסטריה, ואיטליה. ראש היוזמים ומקימי האגודה היו אברהם פרצ'וק ויצחק זנדמן של הקבוצה הגרמנית ואברהם אינגבר של הקבוצה האיטלקית.

בשנת 1949 נרשמה האגודה לפי החוק העותומני אצל המושל הצבאי ומאז היא קיימת ופועלת.

המטרה העיקרית של האגודה היתה להעלות ארצה פצועי מלחמת העולם השניה שנפצעו בקרבות בלחמם בשורות צבאות בנות הברית נגד גרמניה הנאצית ועוזריהם ולעזור בהשתקעותם בארץ. המטרה הראשית השניה נקבעה הנצחת הלחימה והגבורה היהודית במלחמה נגד הנאצים, לשם השגת המטרה הראשונה פעלנו ולחמנו למען תכיר המדינה במלחמה נגד הנאצים כמלחמה למען מדינת ישראל עם כל הנובע מכך. התוצאה היתה שאחרי שש שנות מאבק נתקבל חוק נכי המלחמה בנאצים המכיר בנכים כתוצאה מלחימתם נגד הנאצים בשורות צבאות בנות הברית, במחתרות, בגיטאות ובפרטיזנים כנכים כתוצאה מלחימתם למען מדינת ישראל. תחילה חל החוק רק על מי שכבר היה בישראל.

ברם אנו חזינו שעם השנים יעלו עוד נכים לוחמים והאמנו שסוף סוף תימתחנה שערי המדינות שמאחורי מסך הברזל, שם יחיו מרבית נכים אלה והם יבואו ארצה ועל כן מאבקנו היה להרחיב את חוק נכי המלחמה בנאצים גם על אלה שיבואו ואכן אחרי מאבק של שנים הצלחנו לשכנע את קברניטי המדינה ואת המחוקקים שהצדק עמנו והחוק תוקן, הורחב וכיום כולל את כל נכי המלחמה בנאצים שבבואם ארצה יהנו מכל הזכויות שהמדינה מעניקה לנכי מלחמה.

לנושא המטרה השניה – הנצחת הלחימה והגבורה היהודית, היינו מהחלוצים במאבק להקמת רשות הזכרון לשואה ולגבורה – יד ושם, בשנת 1950 התחלנו בהוצאת בטאון בשפות תחילה יידיש ועברית ולאחר מכן, עם העליות מבריה"מ, ברוסית ועברית. עד היום הופיעו 172 גיליונות של כמאה עמודים כל אחד. בשנת 1960 התחלנו בהוצאת סדרה רחבת ידיים "מול האויב הנאצי – לוחמים מספרים". עד היום הופיעו ארבעה כרכים + שני כרכי רשימות ביוגרפיות על חברי הארגון מהחבר הראשון ועד לשנת 2003, בסך הכל לקסיקון המתחיל כחמישה עשר אלף ביוגרפיות קצרות של כל חבר מלווה בתמונתו. הכרך החמישי + ספרי השמות – הלקסיקון הופיעו בשתי שפות עברית ורוסית.

בשנות השמונים התחלנו בהוצאת בטאון "דבר נכי מלחמה" בשפה הרוסית שהיה מיועד ללוחמים בנאצים ונכי מלחמה בנאצים שעדיין התגוררו בבריה"מ ואכן, הביטאון הגיע לכל קצווי בריה"מ ותרם תרומה מכובדת לעליתם של נכי מלחמה שנודע להם מהבטאון ומהאינפורמציה שהוא הכיל על תנאי חיים, קליטה וזכויות של נכי מלחמת העולם השניה, בשפה הרוסית "נכי מלחמת המולדת".

מטרה נוספת של הארגון היא לחימה נגד החייאת הנאציזם בכל צורותיו והאנטישמיות. בשטח זה אנו פעילים בכל הארגונים והפדרציות הבינלאומיות. אנו חברים בכל הארגונים הנ"ל ולוקחים חלק בפעילותם. אנו בקשר מתמיד עם כל הארגונים בעולם אשר רשמו על דגליהם מטרות דומות לחימה בניאונאציזם, גזענות ואנטישמיות, עוזרים ונעזרים בעבודתנו המשותפת.

צורת התארגנות

בראש בארגון עומדת ועידה ארצית הנבחרת על ידי כל חברי הארגון כיום כעשרת אלפים, כשכל חבר זכאי לבחור ולהבחר. הועידה נבחרת כל 3 – 4 שנים, עד היום התקיימו 18 ועידות, הועידה ה – 18 במאי 2003. בועידה כ – 200 צירים. הועידה בוחרת ביו"ר הארגון ובועד מרכזי של 71 חברים, המתכנס 3 – 4 פעמים בשנה. הועידה גם בוחרת ועדת ביקורת ומשפט חברים. המרכז בוחר מתוכן מזכירות של 25 איש, היא אשר למעשה מופקדת על ניהול הארגון ליד יו"ר הארגון. המזכירות מתכנסת פעם בחודש.

הארגון מחולק ל – 4 מחוזות – מרכז, צפון, דרום וירושלים. בסך הכל נמצאים ברחבי הארץ 52 סניפים, החל מקרית שמונה בצפון ועד לאילת בכל מקום בו גרים נכי מלחמה במספר המצדיק קיום סניף שם קיים סניף.

הארגון פעיל משלושה משרדים משרד מרכזי, בתל אביב, משרד מחוזי בתל אביב באותה כתובת ומשרד חיפה, ברח' הרצליה 16. במשרדים מתנהלת העבודה על ידי צוות שכירים. בשאר הסניפים תלוי הדבר בגודל הסניף הנע מ – 40 ועד 650 בסניפים הגדולים ישנם מועדונים ומשרדי עזר.

הארגון הינו ארגון ייציג מוכר על ידי הכנסת, מתקיים בעיקרו מדמי חבר שבחלקם מנוכים מתגמול הנכה לטובת הארגון. הארגון מקיים קופת עזרה הדדית למתן עזרה דחופה. הון הקופה ממניית החברים. הארגון מקיים קרן להנצחת הלחימה והגבורה היהודית, מעניק מילגות לסטודנטים ומקיים מספר קונגרסים עם מתן פרסים על לחימה וגבורה יהודית במלחמה בנאצים.

הארגון פועל ועוזר בהקמת אנדרטאות ללוחם היהודי בערים ובאתרים בארץ.

הארגון תומך ומסייע לכותבי זכרונות על לחימתם וקורות חייהם במלחמת העולם השניה.

ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים (ע"ר)

הוועד המרכזי:

טל: 03-5614411, 03-5614412

פקס: 03-5613187

אימייל: disabledveterans1@gmail.com

רח' הארבעה 8, תל-אביב 64739, ת.ד. 20288

בבקשה הזן את שמך המלא!
יש להזין מספרים בלבד!
נא להזין כתובת מייל תקנית
Invalid Input