clean_logo.svg

הפעילות המרכזית של הארגון, אם זה בשטח הסברה והנצחה או בשטח שיקום, מתנהלת בעזרת מפעלים, כלומר קרנות, או כלים שיוחדו למטרה מסויימת, מוגדרת. בפרק זה של הדו''ח מובאת אינפורמציה של מפעלים של הארגון, לתקופת דו''ח זה

א. "קול נכי מלחמה"

בטאוננו המשמש אחד מאמצעי הקשר בין הארגון לבין החבר ומקור אינפורמטיבי ראשי, לצד אגרות לחבר, אספות ומגע ישיר עם החבר במשרדים ובמועדונים. בעת ובעונה אחת משמש הבטאון כרטיס ביקור שלנו כלפי חוץ, בטאוננו משמש במה לכל הנושאים שיש להם שייכות וקשר להנצחת השואה והגבורה היהודית וגם לכל הדעות סביב נושאים אלה. בתקופת הדו''ח הופיעו 10 גיליונות. זה מספר סביר, לפי היכולת שלנו והאפשרות הפיננסית, במיוחד בשים לב לעלות ההוצאות לכל גיליון ה"אוכל" חלק ניכר של התקציב. אחרי הסתלקות שמואל בורנשטיין ז''ל נבחר לערוך את הבטאון גד רוזנבלט יבדל''א. הבטאון מופיע בשתי שפות, בעברית וברוסית, הדבר נותן לנו אפשרות להפוך את הבטאון לעלי עזר לחינוך לאזרחות טובה את חברי הארגון מבין העליה החדשה וגם מאפשר לנו להביא לו אינפורמציה היום-יומית שהוא זקוק לה, בשטח שיקום וחיי הארגון. הורחב גם החלק העוסק בהנצחת הלחימה היהודית.

ב. מערכת "מול האויב הנאצי"

בתקופת הדו''ח הושלמה המלאכה וכרך ד' של גאוותנו הסדרה "מול האויב הנאצי". גם מהדורה העברית וגם המהדורה הרוסית ראו אור והופצו בין חברי הארגון ובין בתי ספר וספריות בכל רחבי הארץ. האמת ניתן לאמר שישנם מספר "משוגעים לדבר" שבלעדיהם לא היינו מגיעים לאן שהגענו. מן הצדק לציין אותם: אברהם אינגבר וארקדי תימור

ג. קרן בטוח חיים

זוהי קרן כלכלית, הבאה להבטיח עזרה סמלית לשארי הנכה. קרן זו הוכיחה את חיוניותה וכדאיותה. אמנם הסכומים זעומים, בהשוואה למצב במשק, אבל גם התשלומים לקרן על ידי החבר, אינם גדולים במיוחד (כיום 3.50 ש''ח לחודש) ועל זה מוסיף האוצר סכומים דומה. הופסק מ-08/2006 לפי ההוראות של מפקח על ביטוחי חיים במשרד האוצר.

ד. "דבר נכי מלחמה" – הסבר לנושא מאת יו''ר הארגון

זהו נושא כבד משקל וטען אמוציות וכנראה שלא יהיה מנוס והועידה תצטרך לתת את דעתה לבעיה. הבעיה נדונה פעמים אין ספור בכל מוסדות הארגון ומחוצה להם וגרם לא מעט מריבות, אכזבות,סכסוכים, האשמות הדדיות ורכילויות, שלא אחת העמידו בסימן שאלה את המשך קיומו של הארגון. אני מרשה לעצמי לרענן זכרון הוותיקים המלווים את המפעל מראשית דרכו ולהסביר לאלה שהצטרפו אלינו מאוחר יותר את עיקר הבעיה, את מהותה ואת התפתחותה. בשנת 1991 התחלת תקופת "הגלסנוסט" של גורבצ'וב והיווצרות הסדקים הראשונים בחומת הברזל הסובייטי הציע ארקדי תימור ל"נתיב", המוסד שהיה ממונה על הקשר עם יהדות בריה''מ, להוציא בטאון של ארגוננו, בטאון של נכי מלחמה ווטרנים לוחמים בנאצים, מרביתם בשורות הצבא האדום, אשר יספר את תולדות הלחימה היהודית ואת תנאי חייהם של נכי מלחמה ווטרנים בישראל, בתוך כך תינתן ליהדות שמאחורי מסך הברזל, שעד כה היו מנותקים לחלוטין מההיסטוריה של העם, הרחוקה והקרובה, מכשיר הסברה אדיר ליהדות שם. הנימוק המשכנע של ארקדי היה שהוכח שפירסומים של ארגון נכי המלחמה בנאצים מותרים בכניסה לבריה''מ כהוצאה לאור של ארגון אחים לנשק הקשור בארגונים דומים בבריה''מ והפועל עמם במשותף ובקשר הדוק בכנסים בינלאומיים, בלחמם נגד החייאת הנאציזם והפאשיזם. "נתיב" והסוכנות היהודית קיבלו את ההצעה בהתלהבות ואכן במימונם ובברכת משרד החוץ הוצאו הגיליונות הראשונים של "קול נכי מלחמה" בשפה רוסית, נשלחו לבריה''מ בדרכים רשמיים ובלתי רשמיים והם הפכו ללהיט שם לא רק בין יהודים, אבל בעיקר ביניהם. הוא הפך לסמל ועבר לכל רחבי בריה''מ, כשכל עותק נקרא על ידי מאות אנשים בהמתנה בתור. ניתן לאמר שהוא פעל את מה שציפו ממנו, הוא עורר את היהדות הרדומה שם ותרם תרומה נכבדת לזרם עליה. הדבר אפשר הופעת גליונות במימון "נתיב". בינתיים חלו שם תמורות. בריה''מ פורקה ומרכיבי מדינה זו נפרדו וכל מי שרצה יכול לשלוח ולהעביר חומר הסברה ותעלומה. כאן החליט "נתיב" שאין לו כל צורך בהמשך מימון הביטאון שלנו ובהדרגה צימצם את השתתפותו עד שזו פסקה לחלוטין. באותה העת התחיל ארקדי במערכה לשנות את שם הבטאון כדי שלא יזוהה עם "קול נכי מלחמה" והציע שמות שונים. התנהל מאבק מר בארגון אשר גרם כבר אז לסיכסוכים ולבסוף הושגה פשרה והשם שונה ל"דבר נכי מלחמה" וכך נמשכה ההוצאה והופיעו 17 גיליונות

ה. קרן עזרה הדדית

קרן זו פעילה מאוד והיא מגדילה את הונה, הצלחנו להעלות את הניכוי מדמי החבר ל-2.70 ש''ח לחודש וגם תקרת ההלוואות הניתנות לחבר גדלה. קרן זו חשובה וחיונית ויוכיח זאת הזרם הבלתי פוסק של בקשות להלוואה. הקרן עומדת לרשותו של החבר, היא בלתי תלויה בתקציב הארגון והנזקק לסכום כסף בדחיפות יכול לקבל הלוואה נוחה (כיום עד 5000 ש''ח)

ו. מועצת נשים

מועצת נשים ליד הועד המרכזי של הארגון הוקמה בינואר 2002. בשנים הראשונות היה מספר הנשים בין חברי הארגון קטן יחסית ולא יותר מ – 5%. לפני כשנה התחלנו ללחום למען זכויותיהן של נשותיהם של הנכים כדי שעם הסתלקותו של הבעל הנכה לא תישאר לחלוטין בלי זכויות מהן נהנתה בעת שהבעל בהיה בחיים. ואכן הצלחנו להשיג תיקון בחוק המשאיר את התגמול שהנכה מקבל לרעייתו – אלמנתו לשלוש שנים. אין לשכוח שבדרך כלל הנכים הותיקים היו מבוטחים מחמת היות כולם מסודרים כלכלית, בעבודה או במסחר ולכל אחד היה בסיס כלשהו שחל גם על אישתו שנשארה אחריו. הבעיה התחילה עם העליה של שנות השבעים והלאה. באו אנשים שכבר לא יוכלו להשתלב במעגל של פרנסה בעצמם והיו זקוקים לסיעוד וסיוע. לגבי נכי מלחמה היה תגמול נזקק – נצרך שגם לכך דאג הארגון בראותנו את הבאות. במקרים אלה בהסתלקות הנכה נשארה האלמנה בפני שוקת שבורה והמקסימום שעליו יכלה לבנות היה קצבת אישה בודדה עם השלמת הכנסה. אז התחלנו במאבק להשיג לאלמנות מקור קיום והצלחנו לקבל תיקון חוק נכי המלחמה בנאצים המעניק לאלמנות נכים נזקקים – נצרכים תגמול לכל ימי חייהן. והטבע עושה את שלו ומדי שנה מסתלקים יותר ויותר חברים כי הגיל גורם לפרוגרסיביות. ביום בהיר אחד נכחנו לדעת שמספר האלמנות והחברות מגיע ל – 25% מאוכלוסיית הארגון ואחוז זה הולך וגדל מכיוון שעליה אין (כמעט) והסתלקות חברים בעליה ואז החלטנו לצרף את האלמנות כחברות בארגון והתקנון תוקן כדי לתת לכך תוקף חוקי ואכן כיום ישנם בארגון למעלה מ – 2600 חברות ממין נקבה.

צורת ההתארגנות

בכל סניף שבו מספר ניכר של אלמנות נבחר ועד מקומי. אותו הדין בכל ועד מחוזי, ישנה נציגות נשים והמועצה נבחרה על ידי נציגות של כל ציבור הנשים, היא מונה 11 חברות המסונפת לועד המרכזי. בראש המועצה עומדת יושבת ראש שהיא גם חברה במזכירות המרכז, כלומר בועד הפועל של הארגון המנהל את העבודה המעשית.

פעילות המועצה למעשה

1. טיפול סוציאלי – לדאבוננו גדול מספר החברים הנזקקים לעזרה ולעצה. מנסיוננו יודעים אנו שלכך נחוצה יד אישה ורגש נשי. אנו משתדלים לרתום לפעילות זו חברות היכולות לתרום יותר מאשר גברים.

2. עזרה רפואית – בשם לב שבין החברות ישנן אנשי רפואה, רופאות ואחיות (בפנסיה) ניתן לארגן בכל סניף הגשת עזרה לחבר כגון מדידת לחץ דם, ועזרה דומה אותה יכולה להגיש רופאה ואשר אינה דורשת רישיון לעסוק ברפואה.

3. בקור חולים לבלתי ניידים – לא מעט מספר החברים המרותקים לבית או למיטה. חשוב מאוד לאתר אותם ומדי פעם להיכנס ולשאול לשלומם. ליד המרכז פועלת ועדה לעזרה הומניטרית ורווחה ובראשה יושבת ראש מועצת נשים.

4. לעזור בסניפים בשמירה על ניקיון ובאירוח הכנת כיבוד לישיבות, למפגשים ולאירועים שונים המתקיימים בסניף (מסיבות לבעלי יובל, חגים וכו'). נסיון הוכיח שרק אישה מסוגלת לטפל בנושא זה בחן ונועם.

5. לשמש פה לחברה – לא כל אלמנה יכולה להתבטא ולהציג בפני הועד או המוסדות המטפלים מה שכואב להן ומה הן מבקשות. נציגת החברות צריכה לעזור בכך לפי הצורך ולדאוג שאכן תטופל בקשתה, לפי הצורך והאפשרות. לשם כך יש למנות בכל סניף נציגה למטרה זו ולפרסם את שמה בפרסומים של הארגון.

ז. יחסי חוץ

ארגון נכי צה''ל

עם ארגון זה ישנם יחסי גורל משותף, כלוחמים וכנכי מלחמה. היחסים הם, אם כי לא קרובים מדי, הוגנים ושל כבוד הדדי. מתייעצים בנושאים השייכים לנכי מלחמה. אנו גם פועלים בתאום מלא בפורומים בינלאומיים

ארגון הווטרנים – יוצאי בריה''מ

הארגון עוסק בדברים חיוביים וחיוניים ולמעשה משתפים אנו פעולה בכל הנושאים שיש להם שייכות לשני ארגונים, במיוחד בשטח הנצחת הלחימה היהודית והכרת מעמד של ווטרנים בארץ. יש לציין שארגון הווטרנים היה המנוע העיקרי לאישור חוק הווטרנים.

הארגון העולמי היהודי

בארגון העולמי של הלוחמים, הפרטיזנים ואסירי המחנות לשעבר תופס ארגוננו מקום מרכזי ומכובד ומשתלב בכל הפעילות הענפה של ארגון זה בעולם היהודי בתפוצות. במסגרת זה הננו נפגשים עם יהדות התפוצות, המייצגים לוחמים יהודים נגד הנאצים וכמו כן אסירי מחנות הריכוז וההשמדה במקומות מגוריהם, שומעים על מאבקם ועל בעיותיהם ומספרים להם על בעיותינו ועל פעילותנו וגם מגישים להם עזרה ככל שנדרש ושבכוחנו להגישה.

ארגונים וקרנות לעזרת ניצולי השואה

זהו שטח פעולה חדש שנולד עם האפשרות לקבלת כספית ורכוש שנגזל על ידי הנאצים והתגלגל לארצות שונות (שוייץ, פולין, אנגליה וכו') בלית ברורה נמשכנו לפעילות במרכז הארגונים, בקרן לרווחת ניצולי השואה, בעמותה להחזרת רכוש יהודי. אנו דואגים להשיג עזרה לחברים נזקקים וגם קיבלנו תמיכה להוצאת סדרתנו "מול האויב הנאצי", מענק להרחבת המועדון ע''ש יצחק זנדמן ז''ל. פעילות זו היא חדשה יחסית ומוקדם עדיין לדווח על מידת הצלחות שלנו בשטח זה. כעת הפעילות המרכזית היא של "עובדי כפיה" שלמעשה אינו מתייחס אלינו כלל, אולם אנו פעילים "שלא על מנת לקבל פרס", אלא כדי לתמוך במאבקם של כל ניצולי השואה בעולם לקבל פיצוי כלשהו על סבלם.

הפדרציה העולמית של החיילים המשוחררים

במסגרת זו הננו משתתפים, כחברים מלאים, יחד עם ארגון נכי צה''ל ועם איגוד החיילים המשוחררים והבריגדה (צוות). השתתפנו ומשתתפים בכל הועידות של הפדרציה בצורה אקטיבית. מעל במה זו הננו מעלים מדי פעם, בעיות נכי מלחמה וזכויותיהם וכמו כן נאבקים, לרוב בהצלחה, נגד ניסיונות לפגוע במדינת ישראל על ידי גורמים עויינים המשתתפים בועידות. בועידה שהוקדשה לציון 50 שנה להקמתה שהתקיימה בפאריס ובכנס האיזורי האירופי שהתקיים בקפריסין השתתפה משלחת הארגון בראשות יו''ר הארגון ובנימין מאירצ'ק, המכהן נציג ישראל במועצת גוף זה.

בארצות של בריה''מ לשעבר

בשנים האחרונות קשרנו קשרים חדשים והידקנו קשרים קיימים עם גופים ומוסדות ברוסיה ואוקראינה, מולדובה, קזחסטן, בילורוס ואחרים, מוסדות יהודים ולא יהודים. בראש ובראשונה הדקנו קשרים עם ועד הווטרנים הרוסי, שבראשו עומד כיום גנרל גובורוב. קשרנו קשר עם ארגון הווטרנים היהודים של ארצות חבר העמים, שבראשו עומד גיבור בריה''מ משה מריאנובסקי, אנו גם עוזרים לארגון זה בעידוד ובעזרה חומרית, בעיקר יש לציין את תרומתנו החשובה, גם בחומר וגם במימון של "ספר זכרון" המוצא על ידי ארגון זה.

הדקנו קשרים עם הועד לתרבות יהודית של אוקראינה, עם ארגון הווטרנים של קייב ועם הארגון שהוקם במולדובה ועם הארגונים בארצות הבלטיות. ארוכה היא הרשימה של ארגונים וקבוצות, מכל רחבי בריה''מ לשעבר, הפונים אלינו, כי שמנו יצא לתהילה בכל רחבי בריה''מ לשעבר. תהילה ושם טוב גם מחייבים ואכן אנו מגישים עזרה, כפי שאנו יכולים והיא כלל לא מבוטלת. אנו שולחים עזרה, תומכים במכשירים רפואיים ולפעמים מזמינים אנשים להגיש להם כאן טיפול רפואי.

פי''ר

זוהי הפדרציה העולמית של תנועות מחתרת בלחימה אנטי נאצית. בעבר היתה זו פדרציה בעלת אוריינטציה מזרחית – קומוניסטית. למרות זאת נתקבלנו לתוכה והיינו משקל נגד לארגונים הקומוניסטיים מישראל, חברי גוף זה, בכל הנושאים שהיתה להם שייכות למדינתנו, שלא היתה אהודה בארצות קומוניסטיות. עם השינויים באירופה וירידת הקומוניזם ממעמדו התחזק מעמדנו בגוף ואנו פעלנו בו עד שהגיע לידי פשיטת רגל מחמת היעדר מקורות מימון.

ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים (ע"ר)

הוועד המרכזי:

טל: 03-5614411, 03-5614412

פקס: 03-5613187

אימייל: disabledveterans1@gmail.com

רח' הארבעה 8, תל-אביב 64739, ת.ד. 20288

בבקשה הזן את שמך המלא!
יש להזין מספרים בלבד!
נא להזין כתובת מייל תקנית
Invalid Input